Branches > Energie

Energie

In de energiesector worden vanzelfsprekend veel kabels verwerkt. Kabels vormen zelfs vaak het hart van een energiesysteem, om opgewekte energie fijnmazig te kunnen distribueren. De kabels die zich bevinden tussen de energieopwekking en de uiteindelijke afnemer, moeten niet alleen goed worden beschermd, maar behoeven ook goede afdichtingen, om schade, disfunctioneren of kortsluiting te voorkomen. Bijvoorbeeld worden afdichtingen gebruikt in centrales, en ook in windmolens, om bij te dragen aan een compartimenteringsplan. Deze compartimentering wordt uitgevoerd om beheersbare brandcompartimenten van elkaar te scheiden. Daarnaast bevinden veel energiekabels zich onder de grond en komen deze kabels vaak samen in diverse verdeelstations. De kabels die bij dergelijke stations binnenkomen, vormen een potentieel risico voor lekkage. Door deze kabels goed af te dichten met het controleerbare kabeldoorvoersysteem van MCT Brattberg, kan de soms zeer aanzienlijke gevolgschade, die door lekkages op dit soort locaties kan ontstaan, worden voorkomen.

centrale

Energiecentrales

In energiecentrales, in feite de hoofdbron van elektrische energie voor de omliggende regio, is het belang van goede kabelafdichtingen al decennia een vanzelfsprekendheid. In de energiecentrales is sprake van hoge vermogens, die kunnen leiden tot potentieel levensgevaarlijke omstandigheden en tot gevaarlijke branden en zelfs explosies. Veiligheid is in deze omgeving dus van cruciaal belang. De passieve veiligheid die wordt geboden door de toepassing van brandvertragende en druk-waterdichte kabeldoorvoeringen, draagt in belangrijke mate bij aan de totale veiligheid in een energiecentrale. De doorvoeringen van MCT Brattberg, die worden gebruikt als onderdeel van de brandcompartimentering en als barrière tegen ongewenste doorslag van water, gas of vuil, vindt men dan ook op zeer veel plaatsen in een centrale. Dat de MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen bovendien succesvol zijn getest, onder meer bij TNO Nederland, tegen explosiedruk, is daarnaast een extra bijdrage aan de passieve veiligheid van de centrale.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Op zoek naar advies voor uw specifieke situatie?

Windmolens

Nu duurzaam opgewekte energie van groot belang wordt geacht voor een bestendige samenleving, vormt energie uit wind één van de belangrijkste vormen van energieopwekking uit niet-fossiele brandstoffen. Windmolens zijn daarom niet meer weg te denken uit ons landschap.

Een goede en onderhoudsarme werking van deze windmolens is natuurlijk van groot belang. Hierbij spelen ook de kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg een belangrijke rol. De standaard doorvoeringen worden nogal eens gebruikt in de kop van de windmolen, om de mogelijke verspreiding van brand vanuit de zich hier bevindende turbine te voorkomen. Ook kunnen de kabeldoorvoeringen worden gebruikt voor de ondergrondse aansluitingen van de windmolen, om de risico’s van inkomend grondwater te elimineren.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Offshore wind

Offshore windmolens zijn steeds vaker te zien op zee, meestal gecentreerd als onderdeel van een windmolenpark. De windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van energieopwekking. Een goede en onderhoudsarme werking van deze windmolens is natuurlijk van groot belang. Hierbij spelen ook de kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg een belangrijke rol. De standaard doorvoeringen worden nogal eens gebruikt in de kop van de windmolen, om de mogelijke verspreiding van brand vanuit de zich hier bevindende turbine te voorkomen. Daarnaast worden veel van de toevoer- en afvoerkabels, die de molens onder de waterlijn binnenkomen, afgedicht met een ringvormige, drukvaste afdichting van het type RGPM. Deze ronde RGPM doorvoeringen worden geplaatst rondom de zogenaamde J-tube, een J-vormige buis die steekt door de wand van de onder water staande voet, ook wel monohull genoemd, om deze J-tube veilig te verankeren in de windmolen. Ook worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen vaak toegepast op de transformatorplatforms, die de verbindende schakel vormen tussen de omringende windmolens en het vaste land.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Verdeelstations en onderstations

Bij de distributie van energie worden zeer veel kabels gebruikt. Veel energiekabels bevinden zich onder de grond en komen samen in diverse verdeelstations en onderstations. De kabels die bij dergelijke stations binnenkomen, vormen een potentieel risico voor lekkage. Door deze kabels goed af te dichten met het controleerbare kabeldoorvoersysteem van MCT Brattberg, kan de soms zeer aanzienlijke gevolgschade, die door lekkages op dit soort locaties kan ontstaan, worden voorkomen.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

youtube logo wit