Branches > Maritiem

Maritiem

De markt voor maritieme en offshore constructies, zoals schepen en platforms, is zeer dynamisch en innovatief. De kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg vinden hun oorsprong in deze markt. Begin jaren ’50 introduceerde MCT Brattberg een wereldwijde innovatie, die de tot dan toe gebruikelijke wartels verving door één modulair kabeldoorvoeringsysteem. Door stalen ramen in de scheepshuid of in de platformwand te lassen, ontstaat een opening die met modulair op te bouwen vulstukken zo kan worden opgevuld, dat kabels en leidingen van uiteenlopende diameters worden afgedicht. De ruimte ervoor en erachter worden zo beschermd tegen water, gas en branddoorslag. Naast de reguliere doorvoeringen biedt MCT Brattberg in deze markt ook diverse hoge druk doorvoeringen, voor toepassing in bijvoorbeeld de subsea constructies van platforms en zelfs voor het beschermen van onderzeeërs, zowel met interne doorvoeringen als huiddoorvoeringen. Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Scheepsbouw

In scheepsbouw zijn de modulaire kabel- en leidingdoorvoeringen van MCT Brattberg al vele decennia en vaste waarde als het gaat om passieve veiligheid aan boord. Door heel het schip treft men kabeldoorvoeringen aan: lasramen, van het type RGS, in alle wanden en vloeren, ronde ramen in dekken, kastdoorvoeringen in kasten, schakelborden en consoles, Atex gecertificeerde doorvoeringen voor Ex zones en hoge druk doorvoeringen in speciale toepassingen. Deze kabel- en leidingdoorvoeringen worden aangebracht als passieve veiligheidsbarrière, zowel tegen het doorlaten van water als het tijdelijk voorkomen van branddoorslag, het doordringen van (toxische) gassen en de verspreiding van rook. Aangezien de MCT Brattberg doorvoeringen passieve veiligheid bieden, bestaat soms het gevaar dat het belang ervan wordt onderschat. Helaas komen, ondanks de voortschrijdende technologie op schepen, nog altijd met enige regelmaat branden en aanvaringen voor. Juist op die momenten bewijzen de MCT Brattberg doorvoeringen hun waarde, zowel bij het voorkomen van calamiteiten en persoonlijk letsel als het intact houden van technische installaties.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Offshore olie & gas

Vandaag de dag worden de MCT Brattberg doorvoersystemen overal toegepast in de markt voor Oil & Gas:

  • produktie platforms
  • accomodatieunits
  • boor- en hefeilanden
  • half-afzinkbare platforms
  • pontons en exploratieschepen

Maar ook in raffinaderijen, onder meer bij:

  • diverse raffinageprocessen
  • opslagtanks
  • katalytische krakinginstallaties
  • distillatieinstallaties
  • terugwininstallaties

Specifieke olie & gas doorvoeringen
Naast reguliere doorvoeringen worden in dit segment hoge drukdoorvoeringen gebruikt, bijvoorbeeld de tot 120 bar geteste RGPH. Ook worden in sommige gevallen andere rubbersoorten toegepast, bijvoorbeeld vanwege hun relatieve ongevoeligheid voor contact met olie.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Offshore wind

Offshore windmolens zijn steeds vaker te zien op zee, meestal gecentreerd als onderdeel van een windmolenpark. De windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van energieopwekking. Een goede en onderhoudsarme werking van deze windmolens is natuurlijk van groot belang. Hierbij spelen ook de kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg een belangrijke rol. De standaard doorvoeringen worden nogal eens gebruikt in de kop van de windmolen, om de mogelijke verspreiding van brand vanuit de zich hier bevindende turbine te voorkomen. Daarnaast worden veel van de toevoer- en afvoerkabels, die de molens onder de waterlijn binnenkomen, afgedicht met een ringvormige, drukvaste afdichting van het type RGPM. Deze ronde RGPM doorvoeringen worden geplaatst rondom de zogenaamde J-tube, een J-vormige buis die steekt door de wand van de onder water staande voet, ook wel monohull genoemd, om deze J-tube veilig te verankeren in de windmolen. Ook worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen vaak toegepast op de transformatorplatforms, die de verbindende schakel vormen tussen de omringende windmolens en het vaste land.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Bijpassende producten

youtube logo wit