Branches > Infra

Infra

Infra, kort voor de overkoepelende markt voor infrastructurele objecten en projecten, is een verzamelbegrip voor uiteenlopende, vaak openbare, voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan in veel gevallen uit netwerken, zowel met betrekking tot verkeer, waterhuishouding, elektra als telecom en ict. Ook hebben deze voorzieningen in de meeste gevallen een nationaal karakter en belang, waardoor de overheid hiervoor in de meeste gevallen opdrachtgever is of in elk geval de eindverantwoordelijkheid draagt.

In veel infrastructurele voorzieningen worden MCT Brattberg kabeldoorvoeringen en leidingdoorvoeringen gebruikt. Daar waar sprake is van besturingskasten, verdeelstations of controle ruimten, die deels of geheel onder het maaiveld zijn gebouwd, worden vaak modulaire waterdichte kabeldoorvoeringen voorgeschreven. De binnenkomst van kabels, en soms leidingen, onder het maaiveld leidt in Nederland al snel tot risico’s met betrekking tot wateroverlast of waterschade. In de meeste gevallen is waterdichtheid dan ook de belangrijkste functionaliteit, die men van de toe te passen MCT Brattberg kabeldoorvoeringen verlangt.

Luchtvaart

Zowel bij de constructie van bruggen als bij sluizen wordt voor het doorvoeren van kabels en leidingen een waterdichte afdichting vereist. MCT Brattberg levert regelmatig modulaire kabeldoorvoeringen voor zowel sluizen als bruggen, met name voor de doorvoerpunten van kabels en leidingen onder water. In deze toepassing worden vooral RGB ramen en soms ook RGP ramen gebruikt, waarbij uitgangspunt in veel gevallen is om ramen van RVS 316L als basis te gebruiken.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen in de luchtvaart

Sluis Heumen

Sluizen en bruggen

Zowel bij de constructie van bruggen als bij sluizen wordt voor het doorvoeren van kabels en leidingen een waterdichte afdichting vereist. MCT Brattberg levert regelmatig modulaire kabeldoorvoeringen voor zowel sluizen als bruggen, met name voor de doorvoerpunten van kabels en leidingen onder water. In deze toepassing worden vooral RGB ramen en soms ook RGP ramen gebruikt, waarbij uitgangspunt in veel gevallen is om ramen van RVS 316L als basis te gebruiken.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen bij sluizen en bruggen

Spoorwegen

De wereld van het spoor is een wereld op zich. Rondom het spoor moet de veiligheid en de inzet van het rijdend materieel continu worden gegarandeerd. Hiertoe zijn rond het spoor tal van besturingskasten, seinhuisjes, wisselbesturingen en wisselverwarmingskasten te vinden. Voor al deze toepassingen worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen gebruikt. In de eerste plaats leveren deze kabeldoorvoeringen passieve veiligheid door te beschermen tegen inkomend grondwater of excessief regenwater. Daarnaast bieden de kabel- en leidingdoorvoeringen bescherming tegen de schade van ongedierte: MCT Brattberg heeft haar doorvoersystemen onder meer succesvol getest met betrekking tot de schade door knaagdieren.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen bij de spoorwegen

Telecom

In de afgelopen decennia heeft er een revolutie plaatsgevonden met betrekking tot de telecomvoorzieningen in de Benelux. Niet alleen zijn de landelijke netwerken steeds fijnmaziger geworden, ook is er al meerdere keren sprake geweest van het uitrollen van compleet nieuwe infrastructuren, om aan de nieuwste communicatiestandaarden ruimte te bieden. In verdeelstations voor telecommunicatie, maar ook in zendmasten, worden regelmatig MCT Brattberg kabeldoorvoeringen gebruikt. Naast de reguliere doorvoeringen, die onder meer bescherming bieden tegen grondwater, worden in de telecom markt ook EMC werende doorvoeringen gebruikt, ook wel aangeduid als E-MCT. MCT Brattberg ontwikkelde hiertoe doorvoerblokken die in het midden voorzien zijn van een geleidend scherm. Door de doorvoering op juiste wijze op te bouwen, gebaseerd op deze E-MCT blokken, ontstaat een homogeen aardscherm, dat ongewenste interferentie en residuele kringstromen tegenhoudt.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen in de telecom

Tunnels & Wegen

Bij de aanleg van tunnels en wegen is in toenemende mate sprake van ondergrondse voorzieningen, om diverse systemen rondom de weg en bij tunnels aan te sturen. Om al deze systemen veilig en doelmatig inzetbaar te houden, wordt hierbij gebruik gemaakt van MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen. Deze kabeldoorvoeringen voorkomen, dat storingen optreden in de aanwezige installaties als gevolg van grondwater. Door het toepassen van een speciale variant van de MCT Brattberg doorvoeringen, de E-MCT doorvoeringen die voorzien zijn van een geleidend aardscherm, kan bovendien ook bescherming worden geboden tegen de inslag van bliksem.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen bij tunnels en wegen

Waterzuivering

Nederland is een waterland. Veel van het in de Benelux aanwezige water wordt gebruikt voor consumptie en voor bedrijfsmatige doeleinden. Dit water wordt dan vaak gezuiverd in één van de moderne waterzuiveringen die her en der verspreid staan door Nederland, België en Luxemburg. In deze waterzuiveringen worden zowel kabels als leidingen gebruikt, die op bepaalde plaatsen door wanden passeren. Om de doorslag van water te voorkomen, worden hierbij kabel- en leidingdoorvoeringen van MCT Brattberg gebruikt. De meest gebruikte doorvoeringen voor waterzuiveringen zijn RVS 316L varianten van de RGB ramen en de RGP ramen. In sommige gevallen wordt ook gekozen voor aanvullende bescherming tegen elektromagnetische interferentie. Hiervoor worden E-MCT ramen gebruikt, waarbij een geleidend aardscherm deze straling of kringstromen buiten de te beschermen ruimte houdt.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Veelgebruikte doorvoeringen bij waterzuiveringen

youtube logo wit