Branches > Industrie

Industrie

In de diverse subsectoren van de industrie, zoals voedingsmiddelen, chemie, olie & gas, scheepsbouw en metaal, worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen veelvuldig toegepast.

De doorvoeringen worden niet alleen gebruikt ter voorkoming van branddoorslag, maar ook bijvoorbeeld voor het tegengaan van vloeistoflekkages, om de verspreiding van vrijkomende gassen te verhinderen of om explosiedruk te weerstaan. De meest gebruikte raamtypen in de industrie zijn RGB en RGP, maar ook kastdoorvoeringen en permanente druk doorvoeringen zoals RGPM en RGPH komen hier voor, bijvoorbeeld voor het doorvoeren van leidingen in tanks.

Petrochemie

In de petrochemie draait alles om de optimale verwerking van aardolie, van ruwe grondstof tot halffabricaat en van halffabricaat tot eindproduct. Onder meer door destillatie, kraken van zware fracties tot lichtere en door chemische behandeling ontstaan niet alleen kerosine, stookolie en benzine, maar ook kunststoffen, rubber, oplosmiddelen en de basis voor wasmiddelen en medicijnen.

In de petrochemische industrie is veiligheid van zeer groot belang. Door de focus op veilig werken en veilige werkprocessen wordt ook het toepassen van MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen als vanzelfsprekend gezien in deze sector. De gevolgschade van het ontbreken van zorgvuldig gemonteerde, veilige kabel- en leidingdoorvoeringen kan immers aanzienlijk zijn. In de petrochemie worden zowel lasramen (type RGS) als bouwramen (type RGB en RGP) gebruikt, afhankelijk van de toepassing in betonnen constructies, stalen wanden dan wel opslagtanks. Regelmatig worden in deze markt ook permanent drukdichte doorvoeringen gebruikt (RGPM en RGPH) en wordt soms gewerkt met speciale nitril vuldelen, die beter bestand zijn tegen frequent contact met olie.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Voedingsmiddelen

De voedingsmiddelenindustrie is waarschijnlijk het belangrijkste subsegment in de totale Nederlandse industrie. In veel procesindustrieën, maar in het bijzonder in de voedingsmiddelenindustrie, bestaat er behoefte aan een deugdelijke compartimentering. Hierdoor worden vaak ook MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen vereist, om de passage van kabels en leidingen van de ene naar de andere ruimte veilig af te dichten. Deze afdichtingen worden dan vooral geïnstalleerd ter voorkoming van branddoorslag en ter beperking van schadelijke gevolgen van explosies, zoals stofexplosies. De voornaamste systemen die in de voedingsmiddelenindustrie worden toegepast zijn bouwramen van het type RGB en RGP, zowel in nieuwbouw als bij bestaande fabrieken. In het laatste geval worden in de meeste gevallen opbouwramen geplaatst, voorzien van een vloeibare pakking tussen de flens van het op te schroeven doorvoerraam en de wand.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

youtube logo wit