Branches > Bouw

Bouw

De sector bouw is bijzonder breed. In alle deelsegmenten van de bouw, zoals bijvoorbeeld utiliteit, kantoorbouwen en de bouw van parkeergarages, worden kabel- en leidingdoorvoeringen gebruikt van MCT Brattberg. Deze doorvoeringen worden in veel gevallen gebruikt tegen bescherming van grondwater. Daarnaast worden de MCT Brattberg doorvoersystemen gebruikt voor het compartimenteren tegen branddoorslag. De plaatsen waar kabels of leidingen door een wand of vloer passeren, zijn in potentie gevaarlijk voor branddoorslag en verspreiding van toxische rookgassen. Niet alleen dienen deze doorvoerruimten zelf te worden afgeschermd, ook bestaat het gevaar dat de kabels het vuur van de ene naar de andere ruimte geleiden. De toepassing van MCT Brattberg doorvoeringen vertraagd de rook- en branddoorslag aanzienlijk, zoals uit tests gebleken is tot meer dan 4 uur.

Kantoren

In kantoorbouwen worden regelmatig kabel- en leidingdoorvoeringen gebruikt van MCT Brattberg. De toepassing van deze MCT Brattberg doorvoersystemen wordt bijvoorbeeld gebruikt in kelders en in technische ruimten, als bescherming tegen grondwater. Dit is vooral van belang wanneer zich kritische of kostbare installaties bevinden onder de waterlijn. Delen van België en zoals bekend grote delen van Nederland bevinden zich onder zeeniveau en vragen om extra beschermingsmaatregelen, zoals waterdichte kabel- en leidingdoorvoeringen. Ook worden de MCT Brattberg doorvoersystemen gebruikt voor het compartimenteren tegen branddoorslag. In kantoorbouwen worden door het plaatsen van kabeldoorvoerramen, bijvoorbeeld de brandschachten zoals trappenhuizen op elk verdiepingsniveau beschermd. Voor dergelijke complexe ruimten, waar veel kabels geconcentreerd zijn en over elke verdieping moeten worden gedistribueerd, is het zinvol om de toepassing van de kabeldoorvoerramen vooraf te calculeren, bijvoorbeeld met behulp van het calculatieprogramma van MCT Brattberg, RGPlan.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Laboratoria

n laboratoria wordt gewerkt met geavanceerde, dure en vaak ook gevoelige apparatuur. Het risico dat er in een laboratoria schade ontstaat, moet alleen al vanwege de snel oplopende schadebedragen worden beperkt. Daarnaast is geavanceerde onderzoeks- en diagnoseapparatuur na een calamiteit in veel gevallen niet eenvoudig te vervangen. Om de zeer hoge gevolgschade van brand, of schade als gevolg van gasverspreiding of waterdoorslag, te voorkomen, wordt steeds vaker gekozen voor hoogwaardige kabel- en leidingdoorvoeringen.

Een specifiek risico dat hiernaast bestaat bij laboratoria, is de beïnvloeding van de gebruikte apparatuur door externe elektromagnetische straling. Dergelijke ongewenste straling kan als kringstroom worden meegevoerd over kabels, die van buitenaf het laboratorium binnenkomen. Om deze ongewenste invloeden te voorkomen worden E-MCT ramen gebruikt, waarbij een geleidend aardscherm dergelijke straling of kringstromen buiten de te beschermen ruimte houdt.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Openbare gebouwen

Veiligheid in openbare gebouwen staat vanzelfsprekend hoog op de prioriteitenlijst, zowel bij nieuwbouw als bij het onderhoud door de jaren heen. De MCT Brattberg doorvoersystemen worden in openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, zorgcomplexen en bibliotheken, onder meer gebruikt voor het compartimenteren tegen branddoorslag. In vooraf aangemerkte brandvertragende wanden, die ook worden voorzien van extra isolatie, worden de kabels en mogelijk ook leidingen door modulair op te bouwen doorvoerramen geleid en hierna zorgvuldig afgedicht. Op deze manier vormen kabels niet langer een in potentie zeer gevaarlijke geleider van brand door diverse ruimten heen. Ook worden de MCT Brattberg doorvoersystemen bijvoorbeeld gebruikt in kelders en in technische ruimten, tegen bescherming van grondwater. Dit is vooral van belang wanneer zich hier kritische of kostbare installaties bevinden. Voor grote door te voeren kabelhoeveelheden is het zinvol om de toepassing van de kabeldoorvoerramen vooraf te calculeren, bijvoorbeeld met behulp van het calculatieprogramma van MCT Brattberg, RGPlan.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Parkeergarages

In parkeergarages die ondergronds worden aangelegd, bestaat altijd het gevaar van waterschade. Eén van de gevoeligste punten in de constructie van dergelijke parkeerkelders worden gevormd door de plaatsen waar externe kabels de kelderwand passeren. Om het risico van waterdoorslag geheel uit te bannen, biedt MCT Brattberg drukwaterdichte kabeldoorvoeringen. Deze modulair op te bouwen systemen van MCT Brattberg, bestaande uit een stalen raam, EPDM vulblokken en een afdichting, garanderen zo een jarenlange waterdichte oplossing. Bovendien kunnen aanpassingen achteraf eenvoudig en goed controleerbaar worden uitgevoerd.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

Zorg

In de zorgsector komt de zorg voor patiënten op de eerste plaats. Die patiëntenzorg dient uiteraard te kunnen plaatsvinden in een prettige en veilige werkomgeving. MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen leveren een belangrijke bijdrage aan de passieve veiligheid van die omgeving. De risico’s van branddoorslag bij de doorvoerpunten van kabels en leidingen kunnen worden beheerst door MCT Brattberg brandvertragende doorvoeringen voor kabels en leidingen te gebruiken. Door deze kwetsbare plekken bij de brandcompartimentering mee te nemen, wordt sterk bijgedragen aan de veiligheid: branddoorslag wordt voor lange tijd voorkomen, maar ook de gevaarlijke rook die zich ontwikkelt bij een brand wordt tegengehouden. Deze doorvoeringen, die flexibel opgebouwd kunnen worden, ongeacht het aantal kabels en leidingen en de grootte ervan, bieden tegelijkertijd ook weerstand tegen waterschade of de verspreiding van gas, aangezien zij (mits goed ingevet) tevens drukwaterdicht en gasdicht zijn.

Bekijk ook de projecten en voorbeelden uit de praktijk.

youtube logo wit