Projecten > SIA (Sporen in Assen)

SIA (Sporen in Assen)

Eind 2016 is aannemersbedrijf Strukton in opdracht van ProRail begonnen met de voorbereidingen voor ‘Sporen in Assen’. Binnen dit project gaat ProRail aan de slag met de sporen, wissels en perrons in Assen. Ook het bouwen en plaatsen van de perrontunnel maakt hier deel van uit. Medio april 2017 zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

Sporen en wissels
ProRail past de bocht in de sporen richting Groningen aan, zodat er in de toekomst met een hogere snelheid overheen gereden kan worden. Ook de oude wissels worden vervangen om het geluid te verminderen en sneller treinverkeer mogelijk te maken. Verder heeft ProRail de sporen 4 en 5, die al langere tijd niet meer in gebruik zijn, in september verwijderd.

Perrons
Het huidige perron 1 is erg smal en wordt niet gebruikt. ProRail legt een nieuw perron 1 aan dat  geschikt is voor de Intercity. Dit nieuwe perron sluit veel beter aan op het stationsgebouw en het centrum. Het midden perron – ook wel ‘eilandperron’ – wordt verbreed en voorzien van bredere trappen en een lift. Op deze manier is het perron straks een stuk beter bereikbaar.

De doorvoeringen van MCT zijn hier gebruikt om een veilige, waterdichte doorvoer te creëren voor de binnenkomende en uitgaande kabels.

youtube logo wit