Nieuws > TTT goes MVO met vijftig zonnepanelen

Geplaatst op 22-04-2013

Theunissen Technical Trading BV (TTT) vindt het milieu en haar plaats hierin belangrijk. Al jaren zetten de medewerkers na werktijd alle lampen en computers uit en het afval wordt netjes gescheiden. TTT wil dit echter meer gestructureerd aanpakken en zal dit doen door op korte termijn stappen te zetten op de MVO Prestatieladder. De eerste concrete stap: vijftig zonnepanelen op het magazijn.

De MVO Prestatieladder, waarin zich vijf niveaus onderscheiden, omvat 33 indicatoren waarbinnen een bedrijf dient te presteren. De ladder omvat de drie hoofdthema’s People, Planet, Profit; bedrijven moeten een goede en verantwoorde werkmethode vinden met aandacht voor de impact ervan op mens en milieu, zonder dat het eigen bestaansrecht in het geding komt. Om te bekijken hoe ver TTT is in dit verantwoord werken, is begin maart een MVO quick scan uitgevoerd door DNV. Uit deze scan blijkt dat het goed haalbaar is voor TTT om de MVO Prestatieladder te volgen: er is nu al een voldoende sterke beleidsbasis om direct te proberen aan niveau 3 te voldoen. 

Een belangrijke stap die TTT nu zet, is het laten installeren van vijftig zonnepanelen op het dak van het eigen magazijn in Heumen. Met de 12000Wp die deze panelen leveren, zal ongeveer 80% van het energieverbruik van het magazijn afgedekt kunnen worden. De plaatsing van de panelen vond vrijdag 19 april plaats en vandaag is Huisman Elektrotechniek bezig met de technische installatie. Voor Huisman Elektrotechniek was dit niet het eerste project met zonnepanelen. Eerder plaatsten de installateurs ruim 700 panelen bij afvalverwerker ARN in Weurt. Ook bij particulieren lijkt de vraag te groeien.