Nieuws > Nieuw rioolgemaal voor Scheveningen

Geplaatst op 08-01-2015

Eind 2013 startte het Hoogheemraadschap van Delfland met de bouw van een nieuw rioolgemaal aan de Haringkade in Scheveningen, Den Haag. Met dit gemaal wordt het afvalwater van de huishoudens en bedrijven in Scheveningen naar de afvalwaterzuivering Houtrust gepompt. Het rioolgemaal Scheveningen is het sluitstuk van een uitgebreid programma waarmee Delfland en de gemeente Den Haag de afgelopen twaalf jaar de opvang en het transport van afvalwater uit de regio hebben verbeterd.

De verbeteringen in de afgelopen jaren waren nodig, omdat in Den Haag veel is bijgebouwd en er steeds meer mensen en bedrijven zijn gevestigd. In combinatie met de toename van hevige regenbuien ontstond de behoefte aan een ruimer rioolstelsel en een grotere capaciteit van rioolgemalen en afvalwaterzuiveringen.
Sinds 2000 is in Den Haag 160 kilometer rioolbuis vervangen, is afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust gemoderniseerd én heeft Delfland in de Harnaschpolder een hypermoderne afvalwaterzuiveringsinstallatie bijgebouwd. Hiervoor is onder meer 35 kilometer persleiding aangelegd. 
Het nieuwe rioolgemaal in Scheveningen, aan de Haringkade, vervangt drie kleinere gemalen uit de nabije omgeving, waarvan één voorheen al op deze plek aanwezig was.  Met de completering van de bouw van dit rioolgemaal eind 2014 is het afvalwatersysteem in de regio Den Haag weer helemaal klaar voor de toekomst.

In samenwerking met aannemer GMB en installateur Verkerk Elektrotechniek werden door TTT voor dit project diverse kabeldoorvoersystemen van MCT Brattberg toegepast.