Nieuws > MVO en tevredenheidsonderzoek stakeholders

Geplaatst op 28-07-2017

Onlangs heeft TTT een MVO- en tevredenheidsonderzoek gedaan bij haar belangrijkste stakeholders. Bij zowel klanten, leveranciers als medewerkers werden vragen gesteld over het MVO beleid bij TTT en de aandacht voor dit thema vanuit het bedrijf. Daarnaast is bij zowel alle medewerkers als bij een selectie van klanten een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op de MVO doelstellingen van TTT, de ervaring van het orderproces voor klanten als de eigen meningen van de medewerkers.


Onderzoek bij klanten 

Over het algemeen zijn klanten erg tevreden. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
- Zeer tevreden over offertes qua reactiesnelheid en compleetheid
- Zeer tevreden over reactiesnelheid en kwaliteit reactie op technische/inhoudelijke vragen
- Tevreden over de afhandeling van klachten, als die al voorkwamen
- Aandachtspunt in sommige gevallen is een langere levertijd af fabriek van niet-voorraad artikelen
- Aandachtspunt is af en toe communicatie, tijdig en systematisch informeren over wijzigingen in levertijden; over algemeen gaat dit echter altijd goed

Onderzoek bij leveranciers
Ook de belangrijke leveranciers zijn gevraagd naar hun mening over het MVO beleid bij TTT. Hieruit komen de volgende resultaten naar voren:
- Doelstellingen van TTT worden belangrijk geacht (ruim 4 uit 5)
- Ook bijna alle leveranciers vinden het belangrijk, dat TTT actief inzet op actief MVO beleid
- Diverse leveranciers leggen nadruk op sociaal verantwoord beleid en het voorkomen van kinderarbeid en gedwongen arbeid in de keten. Hierop zetten zij zelf ook actief in.
- Het is goed dat TTT het voortouw neemt op het gebied van MVO, dit wordt steeds belangrijker
- TTT scoort ruim voldoende op MVO activiteiten

Onderzoek medewerkers
Naast de MVO en klanttevredenheid telt uiteraard ook de mening van de eigen medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat 
- Doelstellingen van TTT worden belangrijk geacht (10% hoger gescoord dan bij klanten, gemiddeld 4 uit 5)
- TTT is actief op gebied van MVO en kan hier niet veel meer verbeteren; het is ook belangrijk dat het bedrijf hier actief op inzet
- Medewerkers zijn zeker tevreden over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 
- De cultuur van de organisatie wordt als prettig en informeel ervaren
- Men gaat met plezier naar het werk en vindt het werk redelijk tot zeer uitdagend