Demontage

 

MCT Brattberg doorvoersystemen dienen vakkundig te worden geïnstalleerd om een veilige en drukvaste doorvoering te garanderen. Ook de demontage dient met zorg te worden uitgevoerd, vooral indien de doorvoering na afloop hiervan verder dienst zal blijven doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de doorvoering wordt geopend en wanneer enkele blinde blokken worden vervangen door vulblokken met nieuwe kabels, die ook met behulp van deze doorvoering dienen te worden afgedicht.

In dit deel van de website worden diverse instructies beschikbaar gesteld, onder meer voor demontage.

 

In het geval dat RGB ramen of RGS ramen gedemonteerd dienen te worden en er bij de te openen doorvoering een drukplaat in combinatie met een eindafdichting is gebruikt, biedt de Endpacking Puller uitkomst. Dit in tegenstelling tot enkel een wigvormig afdichtblok dat ook wel presswedge -PTG- wordt genoemd, waarbij de doorvoering geopend wordt door het gelijkmatig uitdraaien van de hexagonale moeren van het PTG blok. Gebruik van de Endpacking Puller geschiedt als volgt:

1. Verwijder de moeren en de afdekplaat van de STG eindafdichting.

2. Bevestig de Endpacking Puller op de schroeven door deze erover heen te schuiven en de oude (of geheel nieuwe) moeren opnieuw op beide schroefdraden te draaien.

3. Draai de grote moer op de Endpacking Puller langzaam aan en de eindafdichting komt langzaam naar buiten.

4. Verwijder de eindafdichting.

 

Demontage van RGP ramen kan worden uitgevoerd door de verschillende moeren aan de buitenzijde van het raam één voor één geleidelijk los te draaien, net zo lang tot de druk in het ronde raam is weggenomen.