Offshore wind

Energie > Offshore wind

Offshore Windmolens

Offshore windmolens zijn steeds vaker te zien op zee, meestal gecentreerd als onderdeel van een windmolenpark. De windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van energieopwekking. Een goede en onderhoudsarme werking van deze windmolens is natuurlijk van groot belang. Hierbij spelen ook de kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg een belangrijke rol. De standaard doorvoeringen worden nogal eens gebruikt in de kop van de windmolen, om de mogelijke verspreiding van brand vanuit de zich hier bevindende turbine te voorkomen. Daarnaast worden veel van de toevoer- en afvoerkabels, die de molens onder de waterlijn binnenkomen, afgedicht met een ringvormige, drukvaste afdichting van het type RGPM. Deze ronde RGPM doorvoeringen worden geplaatst rondom de zogenaamde J-tube, een J-vormige buis die steekt door de wand van de onder water staande voet, ook wel monohull genoemd, om deze J-tube veilig te verankeren in de windmolen. Ook worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen vaak toegepast op de transformatorplatforms, die de verbindende schakel vormen tussen de omringende windmolens en het vaste land.


Producten

Referenties

Triton Knoll Offshore Windpark

Projectnaam: Triton Knoll Offshore Windpark
Opdrachtgever: Smulders
Installateur: ENGIE Fabricom
Oplevering: 2020


Lees verder