Windmolens

Energie > Windmolens

Windmolens

De windmolen maakte pas eind jaren zeventig zijn entree in Nederland. Het begon klein, met hobbyisten die molens met kleine vermogens maakten en die nauwelijks serieus werden genomen.

Nu duurzaam opgewekte energie van groot belang wordt geacht voor een bestendige samenleving, vormt energie uit wind één van de belangrijkste vormen van energieopwekking uit niet-fossiele brandstoffen. Windmolens zijn daarom niet meer weg te denken uit ons landschap.

Een goede en onderhoudsarme werking van deze windmolens is natuurlijk van groot belang. Hierbij spelen ook de kabeldoorvoeringen van MCT Brattberg een belangrijke rol. De standaard doorvoeringen worden nogal eens gebruikt in de kop van de windmolen, om de mogelijke verspreiding van brand vanuit de zich hier bevindende turbine te voorkomen. Ook kunnen de kabeldoorvoeringen worden gebruikt voor de ondergrondse aansluitingen van de windmolen, om de risico’s van inkomend grondwater te elimineren.


Producten

ReferentiesGeen referenties gevonden