Energie

Branches > Energie

In de energiesector worden vanzelfsprekend veel kabels verwerkt. Kabels vormen zelfs vaak het hart van een energiesysteem, om opgewekte energie fijnmazig te kunnen distribueren. De kabels die zich bevinden tussen de energieopwekking en de uiteindelijke afnemer, moeten niet alleen goed worden beschermd, maar behoeven ook goede afdichtingen, om schade, disfunctioneren of kortsluiting te voorkomen. Bijvoorbeeld worden afdichtingen gebruikt in centrales, en ook in windmolens, om bij te dragen aan een compartimenteringsplan. Deze compartimentering wordt uitgevoerd om beheersbare brandcompartimenten van elkaar te scheiden. Daarnaast bevinden veel energiekabels zich onder de grond en komen deze kabels vaak samen in diverse verdeelstations. De kabels die bij dergelijke stations binnenkomen, vormen een potentieel risico voor lekkage. Door deze kabels goed af te dichten met het controleerbare kabeldoorvoersysteem van MCT Brattberg, kan de soms zeer aanzienlijke gevolgschade, die door lekkages op dit soort locaties kan ontstaan, worden voorkomen.