Petrochemie

Industrie > Petrochemie

Petrochemie                

In de petrochemie draait alles om de optimale verwerking van aardolie, van ruwe grondstof tot halffabrikaat en van halffabrikaat tot eindproduct. Onder meer door destillatie, kraken van zware fracties tot lichtere en door chemische behandeling ontstaan niet alleen kerosine, stookolie en benzine, maar ook kunststoffen, rubber, oplosmiddelen en de basis voor wasmiddelen en medicijnen.

In de petrochemische industrie is veiligheid van zeer groot belang. Door de focus op veilig werken en veilige werkprocessen wordt ook het toepassen van MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen als vanzelfsprekend gezien in deze sector. De gevolgschade van het ontbreken van zorgvuldig gemonteerde, veilige kabel- en leidingdoorvoeringen kan immers aanzienlijk zijn. In de petrochemie worden zowel lasramen (type RGS) als bouwramen (type RGB en RGP) gebruikt, afhankelijk van de toepassing in betonnen constructies, stalen wanden dan wel opslagtanks. Regelmatig worden in deze markt ook permanent drukdichte doorvoeringen gebruikt (RGPM en RGPH) en wordt soms gewerkt met speciale nitril vuldelen, die beter bestand zijn tegen frequent contact met olie.


Producten

ReferentiesGeen referenties gevonden