Industrie

Branches > Industrie

De Nederlandse industrie is een belangrijke motor voor de totale Nederlandse economie, waarin zij 10-15% van de totale toegevoegde waarde vertegenwoordigt en goed is voor ca. 1 miljoen arbeidsplaatsen. In de diverse subsectoren van de industrie, zoals voedingsmiddelen, chemie, olie&gas, scheepsbouw en metaal, worden MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen veelvuldig toegepast. De doorvoeringen worden niet alleen gebruikt ter voorkoming van branddoorslag, maar ook bijvoorbeeld voor het tegengaan van vloeistoflekkages, om de verspreiding van vrijkomende gassen te verhinderen of om explosiedruk te weerstaan. De meest gebruikte raamtypen in de industrie zijn RGB en RGP, maar ook kastdoorvoeringen en permanente druk doorvoeringen zoals RGPM en RGPH komen hier voor, bijvoorbeeld voor het doorvoeren van leidingen in tanks.