Infra

Branches > Infra

Infra, kort voor de overkoepelende markt voor infrastructurele objecten en projecten, is een verzamelbegrip voor uiteenlopende, vaak openbare, voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan in veel gevallen uit netwerken, zowel met betrekking tot verkeer, waterhuishouding, elektra als telecom en ict. Ook hebben deze voorzieningen in de meeste gevallen een nationaal karakter en belang, waardoor de overheid hiervoor in de meeste gevallen opdrachtgever is of in elk geval de eindverantwoordelijkheid draagt.

In veel infrastructurele voorzieningen worden MCT Brattberg kabeldoorvoeringen en leidingdoorvoeringen gebruikt. Daar waar sprake is van besturingskasten, verdeelstations of controleruimten, die deels of geheel onder het maaiveld zijn gebouwd, worden vaak modulaire waterdichte kabeldoorvoeringen voorgeschreven. De binnenkomst van kabels, en soms leidingen, onder het maaiveld leidt in Nederland al snel tot risico’s met betrekking tot wateroverlast of waterschade. In de meeste gevallen is waterdichtheid dan ook de belangrijkste functionaliteit, die men van de toe te passen MCT Brattberg kabeldoorvoeringen verlangt.