Tunnels en wegen

Infra > Tunnels en wegen

Tunnels en wegenbouw

Bij de aanleg van tunnels en wegen is in toenemende mate sprake van ondergrondse voorzieningen, om diverse systemen rondom de weg en bij tunnels aan te sturen. Om al deze systemen veilig en doelmatig inzetbaar te houden, wordt hierbij gebruik gemaakt van MCT Brattberg kabel- en leidingdoorvoeringen. Deze kabeldoorvoeringen voorkomen, dat storingen optreden in de aanwezige installaties als gevolg van grondwater. Door het toepassen van een speciale variant van de MCT Brattberg doorvoeringen, de E-MCT doorvoeringen die voorzien zijn van een geleidend aardscherm, kan bovendien ook bescherming worden geboden tegen de inslag van bliksem.


Producten

ReferentiesGeen referenties gevonden