Waterzuivering

Infra > Waterzuivering

Water

Nederland is een waterland. Veel van het in de BeNeLux aanwezige water wordt gebruikt voor consumptie en voor bedrijfsmatige doeleinden. Dit water wordt dan vaak gezuiverd in één van de moderne waterzuiveringen die her en der verspreid staan door Nederland, België en Luxemburg. In deze waterzuiveringen worden zowel kabels als leidingen gebruikt, die op bepaalde plaatsen door wanden passeren. Om de doorslag van water te voorkomen, worden hierbij kabel- en leidingdoorvoeringen van MCT Brattberg gebruikt. De meest gebruikte doorvoeringen voor waterzuiveringen zijn RVS 316L varianten van de RGB ramen en de RGP ramen. In sommige gevallen wordt ook gekozen voor aanvullende bescherming tegen electromagnetische interferentie. Hiervoor worden E-MCT ramen gebruikt, waarbij een geleidend aardscherm deze straling of kringstromen buiten de te beschermen ruimte houdt.


Producten

Referenties

Rioolgemaal Scheveningen

Project: Rioolgemaal Scheveningen
Sector: Waterzuivering
Locatie: Scheveningen
Oplevering: 2015
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Installateur: Verkerk Elektrotechniek B.V.


Lees verder

RWZI Soerendonk

Project: RWZI Soerendonk
Sector: Waterzuivering
Locatie: Soerendonk
Oplevering: 2011
Opdrachtgever: Waterschap de Dommel
Installateur: Hoppenbrouwers & Aan de Stegge Werktuigbouw & Klok Bouw


Lees verder