Laboratoria

Bouw > Laboratoria

Laboratoria

In laboratoria wordt gewerkt met geavanceerde, dure en vaak ook gevoelige apparatuur. Het risico dat er in een laboratoria schade ontstaat, moet alleen al vanwege de snel oplopende schadebedragen worden beperkt. Daarnaast is geavanceerde onderzoeks- en diagnoseapparatuur na een calamiteit in veel gevallen niet eenvoudig te vervangen. Om de zeer hoge gevolgschade van brand, of schade als gevolg van gasverspreiding of waterdoorslag, te voorkomen, wordt steeds vaker gekozen voor hoogwaardige kabel- en leidingdoorvoeringen.

Een specifiek risico dat hiernaast bestaat bij laboratoria, is de beïnvloeding van de gebruikte apparatuur door externe elektromagnetische straling. Dergelijke ongewenste straling kan als kringstroom worden meegevoerd over kabels, die van buitenaf het laboratorium binnenkomen. Om deze ongewenste invloeden te voorkomen worden E-MCT ramen gebruikt, waarbij een geleidend aardscherm dergelijke straling of kringstromen buiten de te beschermen ruimte houdt.


Producten

ReferentiesGeen referenties gevonden